Lokalna riznica

OBAVIJESTGrad Pula od 01. siječnja 2012. godine uveo je Lokalnu riznicu za sve svoje proračunske korisnike.
Proračunski korisnici Grada Pule koji ulaze u sustav Lokalne riznice jesu:
1.      Istarsko narodno kazalište - Gradsko kazalište Pula
2.      Gradska knjižnica i čitaonica Pula
3.      Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula
4.      DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola
5.      Javna vatrogasna postrojba Pula
6.      Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula
7.      Osnovne škole na području grada Pule
8.      Mjesni odbori na području grada Pule (16)
9.      Vijeća nacionalnih manjina na području grada Pule (7), osim Vijeća talijanske nacionalne manjine.
Žiro-računi proračunskih korisnika zatvoreni su krajem 2011. godine, a cjelokupno financijsko poslovanje obavlja se putem žiro-računa Grada Pule.
Sve uplate za navedene korisnike mogu se plaćati bez naknade u poslovnicama Zagrebačke banke d.d.. 
Mjesečne subvencije roditelja za program predškolskog odgoja zaPredškolsku ustanovu Dječji vrtići Pula i DV - SI Rin Tin Tin Pula-Pola, uplate roditelja za produženi boravak u osnovnim školama, uplate za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula mogu se plaćati bez naknade i u poslovnicama FINE.