Kućni ljubimci

S ciljem razvijanja i podizanja razine svijesti vlasnika kućnih ljubimaca, posebice vlasnika pasa, Grad Pula pokreće e-konzultacije kako bi od samih građana prikupio relevantne informacije o ovoj važnoj temi, a koje će potom iskoristiti i ugraditi u niz daljnjih planiranih aktivnosti.

Naime, kako bi kućnim ljubimcima, njihovim vlasnicima, ali i cijeloj zajednici omogućili kvalitetan suživot u našem gradu, Grad Pula će u narednim mjesecima provesti kampanju i niz aktivnosti, poput uspostavljanja ograđenog parka i istrčavališta za pse, postavljanja kanti za pseći otpad po gradskim četvrtima, uređenja plaže za kućne ljubimce, izrada informativnih brošura, provođenja edukacija i slično.

Želja nam je u e-konzultacije uključiti sve građane, ne samo vlasnike kućnih ljubimaca kako bi dobili objektivnu sliku o tome koliko su građani upoznati s propisima i zakonima koji se odnose na držanje i postupanje s kućnim ljubimcima te što sve smatraju potrebnim učiniti kako bi im život u gradu bio što ugodniji.

Rezultati e-konzultacije pomoći će nam u planiranju i uređenju parka za pse kao i u određivanju pravila ponašanja vlasnika pasa na tim lokacijama te će ujedno dati uvid u najveće probleme s kojima se vlasnici pasa susreću i one s kojima se susreću ostali građani.

e-Konzultacije obuhvaćaju 12 pitanja dijelom u formi da/ne odgovora, a dijelom u formi slobodno pisanih prijedloga i komentara. e-Konzultacija otvorena je od 30. ožujka do 15. travnja.

E-Konzultacije možete ispuniti klikom na link.
Pula_Pet_Plus_2.jpgKućni ljubimci
 

Više o tome: