Adresar

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Elvira Krizmanić Marjanović Sergijevaca 2 052/371-930 052/215-380 elvira.krizmanicmarjanovic@pula.hr
Irena Peruško Sergijevaca 2 052/371-938 - irena.perusko@pula.hr
Ljiljana Teković Sergijevaca 2 052/371-930 052/215-380 ljiljana.tekovic@pula.hr
Jasmina Lichtenberg Sergijevaca 2 052/371-932 052/215-380 jasmina.lichtenberg@pula.hr
Miljenka Nikolić Sergijevaca 2 052/371-935 052/215-380 miljenka.nikolic@pula.hr
Sabina Dobrila-Paris Sergijevaca 2 052/371-937 052/215-380 sabina.dobrila-paris@pula.hr
Bojan Zidarić Sergijevaca 2 052/371-912 052/215-380 bojan.zidaric@pula.hr
Marica Vidak Konjević Sergijevaca 2 052/371-918 052/215-380 marica.vidak-konjevic@pula.hr
Tatjana Miloš Sergijevaca 2 052/371-917 052/215-380 tatjana.milos@pula.hr
Viviane Lušetić Sergijevaca 2 052/371-923 052/215-380 viviane.lusetic@pula.hr
Ksenija Percan Sergijevaca 2 052/371-925 052/215-380 ksenija.percan@pula.hr

Telefaks 052/215-380