Sport u gradu Puli

Grad Pula

Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade
Odsjek za odgoj, obrazovanje, mlade, sport i tehničku kulturu
Forum 2, 52100 Pula,
tel: 052/ 371- 930

Pula Sport d.o.o.

Trg kralja Tomislava 7, Pula
tel: 052/385-365
fax: 052/385-370
e-mail: info@pulasport.hr
web: www.pulasport.hr

Sportska zajednica Grada Pule

Adresa:Marsovo polje 6.
52100 Pula, Hrvatska
Telefon: 052 212-946
Fax: 052 224-700
e-mail: sportska-zajednica-pule@inet.hr
web: www.szgpu.hr

Stadion na Verudi uslikan iz zraka
 

Grad Pula osigurava sredstva iz proračuna za javne potrebe te za sportske programe, odnosno aktivnosti od značaja za Grad, a odnose se na:

  1. poticanje i promicanje sporta kao osobne potrebe i djelatnosti,
  2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
  3. djelovanje udruga, saveza i zajednice,
  4. priprema sportaša za domaća i međunarodna natjecanja,
  5. opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša,
  6. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
  7. sportsko rekreacijske aktivnosti građana,
  8. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom,
  9. planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Pulu,
  10. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta Grada.

Korisni linkovi: