Osnovne škole

Učenici za školskim klupamaOsnovne škole

Na području Grada Pule djeluje 11 osnovnih škola.

U svim osnovnim školama Grada Pule organiziran je program produženog boravka. Dvosmjenski rad još uvijek se provodi u dvije škole i to Osnovnoj školi Šijana i Kaštanjer a smjenskim radom obuhvaćeni su samo učenici od 1-4 razreda osnovne škole.

 

Popis Osnovnih škola:

Osnovna škola Centar
Adresa: Pula, Danteov trg 2
Telefon: 222 248
Fax: 394 864
E-mail: ured@os-centar-pu.skole.hr
v.d. ravnateljica: Loreta Ribarić
Web: www.os-centar-pu.skole.hr

Osnovna škola Kaštanjer
Adresa: Pula, Rimske centurijacije 29
Telefon: 543 792
Fax: 635 043
E-mail: ured@os-kastanjer-pu.skole.hr
Ravnateljica: Nada Crnković
Web: www.os-kastanjer-pu.skole.hr

Osnovna škola Tone Peruška Pula
Adresa: Pula, Poljana Sv.Martina 6
Telefon: 540 532
Fax: 540 532
E-mail:ured@os-tperuska-pu.skole.hr
Ravnatelj: Kristijan Cinkopan
Web: www.os-tperuska-pu.skole.hr

Osnovna škola Šijana
Adresa: Pula, 43.istarske divizije 5
Telefon: 500 301
Fax: 500 301
E-mail: os-sijana@os-sijana-pu.skole.hr
Ravnateljica: Alma Tomljanović 
Web: www.os-sijana-pu.skole.hr

Osnovna škola Vidikovac
Adresa: Pula, Vladimira Nazora 49
Telefon: 211 797
Fax: 214 316
E-mail:ured@os-vidikovac-pu.skole.hr
Ravnatelj: Predrag Dukić 
Web: www.os-vidikovac-pu.skole.hr

Osnovna škola Stoja
Adresa: Pula, Brijunska 5
Telefon: 386 684
Fax: 386 694
E-mail:ured@os-stoja-pu.skole.hr
Ravnatelj: Zdenka Perović
Web: www.os-stoja-pu.skole.hr

Osnovna škola Veli Vrh
Adresa: Pula, J. Zahtile 1
Telefon: 380 848
Fax: 534 541
E-mail:ured@os-veli-vrh-pu.skole.hr
Ravnateljica: Ileana Zahtila Blašković
Web: www.os-veli-vrh-pu.skole.hr

Osnovna škola-Scuola elementare Giuseppina Martinuzzi
Adresa: Pula, Santoriova 1
Telefon: 543 388
Fax: 540 928
E-mail: martinuzzi@os-giuseppina-martinuzzi-pu.skole.hr
Ravnateljica: Susanna Cerlon
Web: www.os-giuseppina-martinuzzi-pu.skole.hr

Osnovna škola Monte Zaro
Adresa: Pula, Boškovićev uspon 24
Telefon: 211 490
Fax: 217 042
E-mail: ured@os-mzaro-pu.skole.hr
Ravnateljica: Branka Sironić
Web: www.os-mzaro-pu.skole.hr

Osnovna škola Veruda
Adresa: Pula, Banovčeva 27
Telefon: 544 410
Fax: 223 731
E-mail: ured@os-veruda-pu.skole.hr
Ravnateljica: Anita Mokorić Brščić
Web: www.os-veruda-pu.skole.hr

Škola za odgoj i obrazovanje - Pula
Adresa: Pula, Rovinjska 6
Telefon: 212 339
Fax: 212 339
E-mail:skoo.pula@gmail.com
Ravnateljica: Višnja Popović
Web: www.ss-odgoj-obrazovanje-pu.skole.hr