Odsjek za odgoj, obrazovanje, mlade, sport i tehničku kulturu

Grad Pula

Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade
Odsjek za odgoj, obrazovanje, mlade, sport i tehničku kulturu
Sergijevaca 2, 52100 Pula
tel: 052/371- 930
fax: 052/215-380

Biciklisti uslikani na rivi

Odsjek za odgoj, obrazovanje, mlade, sport i tehničku kulturu obavlja upravne i stručne poslove:

 • predlaganja programa javnih potreba Grada u djelatnostima odgoja, obrazovanja,sporta i tehničke kulture,
 • osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnostustanova kojima je Grad vlasnik i osnivač u djelatnostima odgoja, obrazovanja, sportai tehničke kulture,
 • praćenja rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja,
 • pripreme prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnogpedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna,
 • izrade programa financiranja za darovite učenike i djecu predškolskog uzrasta sposebnim potrebama,
 • izrade programa financiranja produženog boravka,
 • financiranja programa informatičkog obrazovanja učenika i sportskih aktivnosti,
 • financiranja programa za dodatnu edukaciju učitelja i stručnih suradnika,
 • financiranja raznih natjecanja, susreta i smotri gradske, međugradske i međunarodnerazine, te suradnju škola,
 • vođenja postupka stipendiranja studenata,
 • sudjelovanja u organizaciji posebnih prigoda i drugih programa iz područja odgoja iobrazovanja,
 • planiranja tekućeg i investicijskog održavanja, nabave opreme te hitnih intervencija i izgradnje kapitalnih objekata osnovnog školstva za koja su sredstva osigurana iz/iliposredstvom nadležnog Ministarstva,
 • organizacije sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značenja zaGrad,
 • suradnje sa Savezom sportova i Zajednicom tehničke kulture,
 • raspodjele sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena zaprograme u sportu i tehničkoj kulturi,
 • izrade kriterija za programiranje, način i uvjete raspoređivanja te način dodjele ipraćenja namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada,
 • brige o stručnom radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacijeprograma javnih potreba
 • planiranja tekućeg i investicijskog održavanja i nabave opreme sportskih objekata iobjekata tehničke kulture.