Pula pjeva

  

 
Pod pokroviteljstvom Grada Pule, a u organizaciji Studija glazbene kreativnosti "Čarobna frula" i pulskog društva Naša djeca, u Puli će se 11. svibnja 2019. godine 6. godinu za redom održati pjevački festival "Pula Pjeva".

Općenito o projektu

Odluka  o prihvaćanju ovog projekta donesena je 2014. godine na temelju Odluke kojom Grad Pula ostvaruje počasni naziv GRAD PULA – PRIJATELJ DJECE. Ovaj počasni naziv najviše je javno društveno priznanje svima koji su u gradu zaslužni za ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji UN-a o pravima djeteta, za postignutu uzornu skrb u svim područjima života, za osmišljeno ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, kao i za učinke koji unapređuju i uljepšavaju život djece. Počasni naziv obvezuje Grad da navedene domete nastavi i održava istim opsegom i kakvoćom.

Slijedom navedenog podržala se ideja organiziranja dječjeg pjevačkog festivala  „PULA PJEVA“ s ciljem da se kod djece pokrene kreativnost, pretvori u umjetnički izričaj te na takav način utječe na samopouzdanje, samopoštovanje i afirmaciju pojedinca u društvu.

Bitno je naglasiti da roditelji djeteta moraju dati svoj formalni pristanak za sudjelovanje djeteta na festivalu potpisujući prijavu na audiciju i suglasnosti

Pula pjeva 2020.

Tijek postupka prijave na audiciju i kriteriji

1. Prijave na audiciju trajat će do 11. ožujka 2020. godine
2. Obrazac Prijavnice može se skinuti sa web stranica Grada Pule ili poslati upit na mail adresu: djecjifestival@pula.hr ili u školi kod učitelja/ice glazbene kulture
3. Obrazac prijavnice poslati na e-mail: djecjifestival@pula.hr , voditeljici projekta Ireni Peruško
4. Audicije će se održati u OŠ Veli vrh“, J. Zahtile 1, u Puli
 12. ožujka 2020. s početkom u 17 sati za osnovne škole
 13. ožujka 2020. S početkom u 17 sati za srednje škole
5. Na audiciju kandidat/kandidatkinja donosi matricu na usb – sticku. Ukoliko kandidat/kandidatkinja nije u mogućnosti pribaviti matricu, može se obratiti na e - mail studija Čarobne frule ( e-mail: carobnafrula@hotmail.com) i matricu će pripremiti studio.
Kandidati mogu na audiciju doći i bez matrice ukoliko sam/a svira i pjeva odnosno ukoliko ga netko prati na nekom instrumentu i/ili pjevati bez muzičke podloge (a capella)
6. Kandidat/kandidatkinja na audiciju mora donijeti ispunjeni obrazac prijave koji će isprintati, a na kojem se ujedno nalazi i suglasnost da roditelj/skrbnik/posvojitelj pristaje da mu dijete sudjeluje na festivalu . Popunjeni i potpisan obrazac, kandidati moraju donijeti na audiciju. Bez potpisane suglasnosti roditelja, prijava kandidata neće biti uvažena. Obrazac prijave nalazi se na web strancima Grada Pule – www.pula.hr ili ukoliko kandidat/kandidatkinja nema mogućnost pristupa internetu, može se obratiti učitelju glazbene kulture u svojoj školi.
7. Rezultati audicije o ulasku kandidata u poluzavršnicu festivala, objavit će se također na web stranicama Grada Pule, najkasnije 3 dana nakon završetka audicije.
8. Poluzavršnica festivala održat će se 20. ožujka 2020. u dvorani Zajednice Talijana „Circolo“ s početkom u 18 sati , a objavit će se i na web stranicama Grada Pule.
9. Stručni žiri koji će odlučivati o kandidatima sastavljen je od 3 člana, a kandidati će se ocjenjivati na temelju 3 propisana kriterija:
1. vokalna izvedba
2. intonacija
3. scenski nastup i dojam ( uključuje i zahtjevnost glazbene dionice)
10. Stručni žiri čine osobe iz svijeta glazbe, a koji ne rade u redovitoj nastavi s kandidatima, na bilo koji način.
11. Završna (finalna) večer održati će se 9. svibnja 2020. u Istarskom narodnom kazalištu. Finale se izvodi vokalno – instrumentalno uživo te će finalisti u razdoblju između polufinala i finala morati redovito dolaziti na probe sa sviračima.
12. Tijekom cijelog trajanja natjecanja – od audicija pa do same završnice festivala - organizatori će svojim prisustvom brinuti o kvaliteti i regularnosti provedbe cjelokupnog projekta.

Pula pjeva 2019

Održano finale Dječjeg festivala Pula pjeva 2019.

POBJEDNIK PULA PJEVA 2019. - DEVIN JURAJ