D’BASKET - BAsic Skills, Entrepreneurship, Treasures of Diversity

Nositelj projekta: Istituto Comprensivo Romolo Onor
Partneri: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Osnovna škola Veli Vrh i Grad Pula iz Hrvatske, Tandem Plus iz Francuske,  Grad San Dona di Piave i Associazione 2050 iz Italije, te Grad Koper, Osnovna škola Antona Ukmarja Koper i Kulturno izobraževalno društvo PiNA iz Slovenije
Davatelj financijske potpore: Europska unija / Program ERASMUS +
Trajanje: 01/10/2017 -  31/03/2019
Lokacija: Slovenija, Italija, Hrvatska
Ukupna vrijednost projekta: 248.680,00 €
Mrežna stranica projekta: http://www.dbasket.eu/

Projekt D'BASKET uključuje 10 partnera iz Francuske, Italije, Hrvatske i Slovenije, koji su udružili snage kako bi kroz razmjenu dobre i inovativne prakse i zajednički razvoj interdisciplinarnih obrazovnih metoda jačali vještine učenika i učitelja u cilju poboljšanja kompetencija nastavnika za rad s raznovrsnim grupama učenika ponajviše onih sa slabijim uspjehom i rizikom od isključenja u ranoj fazi obrazovanja. Projekt se fokusira na proširenje i unaprijeđenje znanja u obrazovnoj praksi koje njeguje rani razvoj osnovnih i transverzalnih vještina (posebno društvenih, lingvističkih, kulturnih i poduzetničkih) s obzirom na metode, kompetencije i nastavnički plan i program rada, a da se omogući kreativan i uključujući razvoj učenika i razvoj kompetencija nastavnika.

Neke od aktivnosti projekta jesu:

  • Analiza i prilagodbe postojećih  pedagoških metoda: cilj je prikupiti, analizirati i procjeniti primjere dobre prakse i postojeće mehanizme (predstavljanje nacionalnih praksi; istraživanje postojećih vještina nastavnika, obrazovnog osoblja te administrativnog kapaciteta ustanova; Kreiranje smjernica u edukaciji koje se mogu koristiti i od strane drugih institucija; testiranje s učenicima; zajednički međunarodni trening radi razmjene primjera dobre prakse)
  • Kreiranje konkretnih alata i modela: alati koji se procijene korisnima za inovativne pristupe edukacije će kasnije biti implementirani u školama, a, a koji su orijentirani na 3 ključna elementa projekta (poduzetništvo, multimedija i multikulturalnost)
  • Testiranje alata u školama
  • Diseminacija (DBasket Festival – Hrvatska, Italija, Slovenija)
  • Međunarodni treninzi u Puli i Italiji
  • Razmjena učenika 

D'basket - Priručnik

QRkod za brošuru dbasket.png