Adresar

Služba za zastupanje Grada

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Nebojša Nikolić Forum 1 052/371-798 052/212-344 nebojsa.nikolic@pula.hr
Nina Bakić Forum 1 052/371-731 052/212-344 nina.bakic@pula.hr
Danijela Orlić Forum 1 052/371-720 052/212-344 danijela.orlic@pula.hr
Iva Mirković Forum 1 052/371-720 052/212-344 iva.mirkovic@pula.hr

Telefaks 052/212-344