Fratarski d.o.o. Pula

FRATARSKI d.o.o.
Adresa: Ul. Velog Jože 3
Telefon: 052/212-136
OIB:89399497099
Fax:  052/380 - 863
E-mail: info@fratarski.hr
Web:www.fratarski.hr


Fratarski d.o.o. osnovan je Društvenim ugovorom 23. travnja 2014. godine. Vlasnička struktura Fratarskog d.o.o. je Grad Pula-Pola 100% udjela

Predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:

  • Sportska rekreacija, sportska obuka i upravljanje sportskim objektima
  • Ugostiteljska i turistička djelatnost

Temeljni kapital:500.000,00 kuna
Direktor: Nebojša Nikolić