Castrum Pula 97 d.o.o.

Logo Castruma

 

 

Castrum Pula 97 d.o.o.
Adresa:
Splitska ulica 7,52100 Pula
Tel: 052/535-710
Fax: 052/215-029
E-mailinfo@castrum-pula.hr
Web: www.castrum-pula.hr

Castrum Pula 97 d.o.o. za upravljanje nekretninama


Društvo je u 100-postotnom vlasništvu Grada Pule osnovano na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule 4. prosinca 1997. godine ("Službene novine" Grada Pule, broj 13/97).

 

Predmet poslovanja Društva čine slijedeće djelatnosti:

70.3 - poslovanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

  • poslovi upravljanja nekretninama
  • građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
  • knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
  • održavanje i uređenje dječjih igrališta
 

Društvo u svom poslovanju može obavljati i druge djelatnosti koje služe djelatnostima upisanim u sudski registar, ako se one obavljaju u manjem opsegu ili uobičajeno uz upisane djelatnosti.

Temeljni kapital: 18.000,00 kuna
Direktor:Goran Pereša