Vijeće Mjesnog odbora Vidikovac

Predsjednik:  Boris Fornažar

Članovi:

1. Đurđa Miloš
2. Mario Juričić
3. Klaudio Pauro
4. Boris Ivančić
5. Marija Marković - Nikolovski
6. Boris Košir
7. Robert Prhat
8. Jasmina Knežević
9.  Fedor Kompas
10.  Stevan Muidža

Vijeće je konstituirano 15. veljače 2016.
 

Poslovnik o radu Vijeća MO Vidikovac

Dokumenti: