Vijeće Mjesnog odbora Vidikovac

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule održani su 16. veljače 2020. godine, a rezultati izbora postali su konačni 19. veljače 2020. godine.

Konstituirajuća sjednica Vijeća održana je 20. svibnja 2020. godine.

Predsjednica: Jasmina Knežević

Članovi:

  • Boris Fornažar
  • Marija Marković Nikolovski
  • Klaudio Pauro
  • Boris Ivančić
  • Aleksandar Frančešević
  • Nada Janjić
  • Silvana Gal
  • Nikša Minić
  • Mirjana Galo
  • Stevan Muidža
 

Poslovnik o radu Vijeća MO Vidikovac

Dokumenti: