Vijeće Mjesnog odbora Veli Vrh

Predsjednica: Cinzia Počeko Kranjec


Članovi:

1.      Vilim Lanca
2.      Armin Grabar
3.      Vedrana Sanković
4.      Katica Cvek
5.      Marino Drandić
6.      Manuel Marčeta
7.      Miha Paus
8.      Daria Zulim

Vijeće je konstituirano 27. svibnja 2016.
 

Dokumenti: