Vijećnici Gradskog vijeća

NL Filip Zoričić

Vito Paoletić
E-mail: vito.paoleticgv@gmail.com

NL Filip Zoričić

Dušanko Babić
E-mail: dusanko.babicgv@gmail.com

NL Filip Zoričić

Ivan Žagar
E-mail: ivan.zagarpu@gmail.com
Predsjednica Gradskog vijeća - Dušica Radojčić

Možemo!

Dušica Radojčić
E-mail: dusica.radojcicgv@gmail.com

Možemo!

Miha Paus
E-mail: miha.pausgv@gmail.com

Možemo!

Noel Mirković
E-mail: noel.mirkovicgv@gmail.com

Možemo!

Ana Fonović
E-mail: ana.fonovicgv@gmail.com

SDP

Sanja Radolović
E-mail: sanja.radolovicgv@gmail.com

SDP

Igor Belas
E-mail: igor.belasgv@gmail.com

SDP

Drago Marić
E-mail: drago.maricgv@gmail.com

IDS-DDI

Elena Puh Belci
E-mail: elena.puhbelcigv@gmail.com

Nezavisni vijećnik

Daniel Deković
E-mail: daniel.dekovicgv@gmail.com

IDS-DDI

Valter Boljunčić
E-mail: valter.boljuncicgv@gmail.com

IDS-DDI

Ardemio Zimolo
E-mail: ardemio.zimologv@gmail.com

IDS-DDI

Marin Lerotić
E-mail: marin.leroticgv@gmail.com

ZELENI

Gordana Ferenčić
E-mail: gordana.ferencicgv@gmail.com

HDZ

Juraj Kovačević
E-mail: juraj.kovacevicgv@gmail.com

HDZ

Sean Soldatić
E-mail: sean.soldaticgv@gmail.com

NL Milan Rašula

Milan Rašula
E-mail: milan.rasulagv@gmail.com