Vijećnici Gradskog vijeća

None - Valter Boljunčić

IDS-ISU-Zeleni

Valter Boljunčić
None - Elena Gattoni-Stepanov

IDS-ISU-Zeleni

Elena Gattoni-Stepanov
None - Ivan Nekić

IDS-ISU-ZELENI

Ivan Nekić
None - Ardemio Zimolo

IDS-ISU-Zeleni

Ardemio Zimolo
None - Gordana Ferenčić

IDS-ISU-Zeleni

Gordana Ferenčić
None - Massimo Brajuha

IDS-ISU-ZELENI

Massimo Brajuha
None - Bruna Jovanović

IDS-ISU-Zeleni

Bruna Jovanović
None - Jadranka Černjul

IDS-ISU-Zeleni

Jadranka Černjul
None - Kristina Rabar

IDS-ISU-ZELENI

Kristina Rabar
None - Sladjana Radošević

IDS-ISU-ZELENI

Sladjana Radošević
None - Redžep Raimović

IDS-ISU-Zeleni

Redžep Raimović
None - Dunja Račić

IDS-ISU-ZELENI

Dunja Račić
None - Mauricio Licul

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Mauricio Licul
None - Alka Starac

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Alka Starac
None - Roberto Fabris

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Roberto Fabris
None - Siniša Gordić

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Siniša Gordić
None - Igor Belas

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Igor Belas
None - Radenko Ognjenović

SDP-HSU-SDSS-HSLS

Radenko Ognjenović
None - Mirko Jurkić

HDZ

Mirko Jurkić
None - Ivona Gudelj

HDZ

Ivona Gudelj
None - Petar Ćurić

HDZ

Petar Ćurić
None - Gordana Čakić

ŽIVI ZID

Gordana Čakić