35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 17.07.2012.