98. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

98. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 17. srpnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 95. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za prvo polugodište 2008. godine
 3. Donošenje Odluke o osnivanju evaluacijske komisije za provedbu postupka lokalno otvorenog natječaja za dobavu, dostavu i montažu 20 (dvadeset) stupova za plakatiranje na području Grada Pule
 4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa i ugostiteljskih objekata
 5. Donošenje Odluke kojom se nalaže izdavanje odobrenja za prekop javne prometne površine u Ulici Svetog Polikarpa, Revelanteovoj ulici i u Ulici Fižela u Puli
 6. Donošenje Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje radova uređenja pročelja zgrade (sanacije fasadnih vijenaca i ostali fasadni radovi) Forum br. 13, Pula
 7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Monte Zaro
 8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škole za odgoj i obrazovanje - Pula
 9. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Najam audio i video opreme za potrebe praćenja nogometnih utakmica hrvatske reprezentacije na Euru 2008)
 10. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Opća bolnica Pula)
 11. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 96. sjednice Gradskog poglavarstva  Grada Pule
 12. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje i realizaciju proširenja groblja "Monte Giro" u Puli