97. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

97. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 10. srpnja 2008. godine, s početkom u 18.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na amandmane na prijedlog Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Pule