93. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

93. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 17. lipnja 2008. godine, s početkom u 12.00 satu u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 90. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 91. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Pule
 5. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave male vrijednosti sklapanjem Ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II B Zakona u predmetu nabave usluga tjelesne zaštite - stražarske i čuvarske usluge
 6. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja priključka 20 kV kabla i pripadne NN mreže u korist HEP d.o.o. - trasa TS 10(20)0,4 kV Novi Valdebek i priključnog 20kV kabela i pripadne NN mreže
 7. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog voda u naselju Kaštanjer u Ulici Bože Gumpca u Puli
 8. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u predjelu Vidikovac vile u Puli (produžetak Nazorove ulice)
 9. Donošenje Odluke o sklapanju Nagodbe između Grada Pule i Ugo grupa d.o.o.  
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Nagodbe u predmetu Fornažar Ana
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdoblje od 1. ožujka do 31. svibnja 2008. godine