92. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

92. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 12. lipnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o kućnom redu u objektu Centra gradskih udruga "Rojc" Pula
 2. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (na području MO Šijana, MO Veruda, MO Vidikovac, MO Kaštanjer, MO Valdebek, MO Šijana - industrijska zona, MO Štinjan, MO Busoler, MO Stari Grad)
 3. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 4. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave radova na građenju  prometnih površina s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom dijela Ulice Istarskog razvoda, naselje Gregovica u Puli
 5. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga potrebnih za obavljanje poslova pripreme i gradnje drugog kolnika Ulice Prekomorskih brigada u Puli
 6. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Senteš Ilona
 7. Donošenje Zaključka o prihvatu Nagodbe u predmetu Bajramović Gicić Dževada
 8. Donošenje Odluke o kriterijima davanja na uporabu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, bez naknade
 9. Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u produženom radnom vremenu ugostiteljskom obrtu "Sara" iz Pule, Riva br. 2
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine izgrađene na k.č.br.zgr. 691/2 k.o. Pula, M. Gupca br. 1 u Puli
 11. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija
 12. Donošenje Odluke kojom se nalaže izdavanje odobrenja za prekop javne prometne površine u Labinskoj ulici u Puli
 13. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Organizacija manifestacije dana zaštitinika grada Pule "Sveti Toma")
 14. Donošenje Odluke o početku otvorenog natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja Osnovne škole "Veli Vrh" Pula - Evidencijski broj nabave 01/08
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Predškolske ustanove - Istituzione prescolare Rin Tin Tin Pula - Pola
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Pula Sport
 17. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za dobavu i ugradnju kotlovnice OŠ Kaštanjer - Evidencijski broj nabave 2/08
 18. Donošenje Odluke o početku pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave za okončanje rekonstrukcije i dogradnje OŠ Vidikovac (III Faza) - Evidencijski broj nabave 03/08