91. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

91. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 09. lipnja 2008. godine, s početkom u 13.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvoje slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva k.č. 543/1, k.č. 543/6 i k.č. 542/22, sve k.o. Pula, u korist Javne ustanove Pula Sport