87. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

87. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 08. svibnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u ožujku 2008. godine
 2. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec ožujak 2008. godine
 3. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec ožujak 2008. godine
 4. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Financijsko izvješće Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2007. godinu
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2007. godinu
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2007. godinu
 7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Pula Film Festivala za 2007. godinu
 8. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za 2007. godinu
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2007. godinu
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Predškolske ustanove Rin Tin Tin za 2007. godinu
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zaključka o usvajanju izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Pula za 2007. godinu
 12. Donošenje Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva i korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Istrafešt 08 Gastro)
 13. Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u izmijenjenom radnom vremenu trgovačkom društvu Puljanka - Brionka d.o.o. iz Pule
 14. Donošenje Zaključka o davanju odobrenja za uređenje dječjeg igrališta u Titovom parku u Puli
 15. Donošenje Odluke o zajedničkom financiranju izrade projekata sanacije objekta "Studentski hotel i restoran"
 16. Donošenje Odluke o sklapanju Ugovora o prijenosu prava građenja na k.č. 3337/1 k.o. Pula
 17. Donošenje Naredbe o izmjeni Naredbe o lokacijama javnih parkirališta pod naplatom, zonama, vremenskom ograničenju trajanju parkiranja, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje na području grada Pule
 18. Donošenje Zaključka o odobravanju zahtjeva najmoprimca grada Pule Mujaković Azemu iz Pule za prijeboj uplaćene pričuve
 19. Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu grada Pule
 20. Donošenje Zaključka o brisanju s liste reda prvenstva za dodjelu stanova - Milling Valter  
 21. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave telekomunikacijskih usluga u pokretnoj mreži unutar zajedničke VPN mreže naručitelja - zajednička nabava
 22. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice PU - IP Rin Tin Tin Pula - Pola