85. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

85. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 16. travnja 2008. godine s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvoje slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 2. Donošenje Zaključka o imenovanju povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 3. Donošenje Odluke o brisanju s liste prvenstva za davanje stanova u najam - Gržinić Edita
 4. Donošenje Odluke o zaključivanju anexa Ugovora o zakupu poslovnih prostora
 5. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa PU Dječji vrtići Pula za pedagošku 2008/2009 godinu
 6. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prednosti pri upisu djece u predškolskim ustanovama u vlasništvu Grada Pule
 7. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule u 2008. godini
 8. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule u 2008. godini
 9. Donošenje Zaključka o davanju mišljenja na prijedlog Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2008. godini
 10. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 84. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 11. Donošenje Zaključka o osiguranju potpore za uspostavljanje i održavanje županijske brodske linije Pula - Fažana - Rovinj
 12. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 13. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Realizacija projekta Pulskog stradarija)
 14. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na ljetne programe u Amfiteatru za 2008. godinu
 15. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o upisu djece i mjerilima upisa PU Rin Tin Tin za pedagošku 2008/2009 godinu