83. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

83. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 27. ožujka 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 79. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 80. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2007. godinu
 4. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
 5. Donošenje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2007.godini za Grad Pulu
 6. Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o obročnoj otplati duga - Čuljanđi Bedredin
 7. Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o obročnoj otplati duga - Blažeski Jelena
 8. Donošenje Zaključka o prihvatu nagodbe - Korenčić čino
 9. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog voda - Ulica Bože Gumpca (Mjesnog odbora Kaštanjer)
 10. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja fekalne kanalizacije naselja MKG - sjeverni dio, kanali F-2, F-2/1, F-3 (Mjesnog odbora Kaštanjer)
 11. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja vodovodnog voda - Argonautska ulica i Ulica istarskog razvoda (Mjesnog odbora Gregovica)
 12. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja fekalne kanalizacije naselja MKG - sjeverni dio, kanali F-2/2, F-2/4, F-3/1 (Mjesnog odbora Kaštanjer)
 13. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave usluge pripreme i dostave hrane starim i nemoćnim osobama
 14. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za drugo polugodište 2007. godine
 15. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i HEP d.d.
 16. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina