80. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

80. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 13. ožujka 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Pule za mjesec siječanj 2008. godine
 2. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec siječanj 2008. godine
 3. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec siječanj 2008. godine
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Godišnjeg obračuna Proračuna Grada  Pule za 2007. godinu
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2007. godinu
 6. Donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za obradu primjedbi, prijedloga i mišljenja sudionika ponovljene javne rasprave o prijedlogu Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 7. Donošenje Odluke o davanju skloništa primarne zaštite br. 68 na adresi Koparska 33 u Puli, na uporabu u miru
 8. Donošenje Odluke o početku postupka nabave otvorenim postupkom javne nabave za ustupanje radova na izgradnji prometnice s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom u dijelu naselja Valdebek u Puli - II faza
 9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih   površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 10. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Udruga ˝Čarobnjakov šešir˝
 11. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave lož  ulja za potrebe upravnih tijela Grada Pule i osnovnih škola na području grada Pule za razdoblje od 2008.-2011. godine
 12. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave  uredskog materijala-zajednička nabava (upravna tijela Grada Pule, javna poduzeća, javne ustanove Grada Pule) za 2008. godinu
 13. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave računala i računalne opreme za potrebe upravnih tijela Grada Pule
 14. Donošenje Zaključka o prihvaćanju izvješća i davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o uporabi javnih površina radi postave ugostiteljskih terasa
 15. Donošenje Odluke o dodjeli mjesečnih pomoći umirovljenicima s prebivalištem u Gradu Puli.
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga predstavnika Grada Pule u Upravnom vijeću Zaštitne radionice Tekop Nova.
 17. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe - Mehanika d.d.