78. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

78. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 06. ožujka 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 76. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Poglavarstva od 28.02.2008. (Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja troškova prijevoza redovitih učenika drugih, trećih i četvrtih razreda srednjih škola sa sjedištem u Gradu Puli)
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o organiziranju Prometne jedinice mladeži za 2008. godinu
 4. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Turković Franjo
 5. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Zanetić čino
 6. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Odobašić Ljiljana
 7. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Brkić Aleksandar
 8. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca 32
 9. Donošenje Odluke o davanju skloništa tunelskog tipa-dopunske zaštite br.6 na lokaciji Trg na mostu - Akvilejski prilaz, na uporabu u miru
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o povjeravanju pojedinih komunalnih djelatnosti
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
 13. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na području Grada Pule
 14. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevina u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice - Mirković Tamara, Ulica Kačića Miošića kbr. 2 u Puli
 15. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula)
 16. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe (nabava računalne opreme)
 17. Donošenje Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva i korištenju dijela sredstava proračunske zalihe (KUD PIN - Plesni studio ˝Stellium˝)
 18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdoblje od 01. siječnja do 29. veljače 2008. godine