73. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

73. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 31. siječnja 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 71. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Pule za mjesec prosinac 2007. godine
 3. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec prosinac 2007. godine
 4. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec prosinac 2007. godine
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za odgoj i obrazovanje
 7. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o određivanju nagrade za rad članovima školskih odbora osnovnih škola Grada Pule
 8. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Flanatička 23
 9. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Centru gradskih udruge ˝Rojc˝Pula
 10. Donošenje Odluke o obavljanju poslova održavanja i gospodarenja poslovnom zgradom Centra gradskih udruga ˝Rojc˝ Pula
 11. Donošenje Zaključka o organiziranju akcije ˝Cvijet Gradu 2008.˝
 12. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za mjesnu samoupravu Grada Pule
 13. Donošenje Zaključka o povratku naknade za elementarnu nepogodu od suše u 2007. godini