114. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

114. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 11. prosinca 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 113. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 6
 3. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda za trasu od CS Veli Vrh, putem Kolodvorske ulice do CS Riviera
 4. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja izgradnje i održavanja kanalizacijskog voda - Kolodvorska ulica, trasa CS Veli Vrh - CS Riviera 
 5. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Luce Perković
 6. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Alojzije Dragosavljević i dr.
 7. Donošenje Odluke o dodjeli, iznosu i broju stipendija u akademskoj godini 2008/2009
 8. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Udruga slavonaca Istarske županije "Slavonija" iz Pule
 9. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Zajednica Albanaca Županije istarske iz Pule
 10. Donošenje Zaključka o otpustu dugovanja u predmetu Zajednica Albanaca Istarske županije
 11. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 08. prosinca 2008. godine (Odluka o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Gracijele Rosanda)
 12. Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa: 372-01/08-01/239, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0387-08-4 od 16. listopada 2008. godine (Caffe bar "Caffe", Ribarska br. 12)
 13. Donošenje Odluke o stavljanju van snage dijela Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule, Klasa: 947-03/08-01/288, Urbroj: 2168/01-04-04-02-0387-08-2 od 04. rujna 2008. godine (Bubanj Tomo, Pula, Veronska br. 6)
 14. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("Novogodišnji Seasplash Party" i "Prosinac u gradu")
 15. Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o., a vezano uz realizaciju projekta "Zelene oaze"
 16. Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja poduzeću Castrum Pula 97 d.o.o., a vezano uz sanaciju Dječjeg centra Pula
 17. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave velike vrijednosti sklapanjem Ugovora o isporuci javnih usluga iz Dodatka II B Zakona u predmetu nabave usluga tjelesne zaštite - stražarske i čuvarske usluge
 18. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda "HOMO" - Pula)
 19. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Kukuljevićeva 3., 5. i 7., u Puli
 20. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Preradovićeva 16, u Puli
 21. Donošenje Zaključka o utvrđivanju zemljišta nužnog za redovitu uporabu građevine u svrhu donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu izgrađenu na lokaciji Tartinijeva 10, u Puli
 22. Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 23. Donošenje Odluke o prigodnoj novčanoj pomoći umirovljenicima u 2008. godini
 24. Donošenje Odluke o dodjeli prigodnih novčanih pomoći pojedinim kategorijama građana s prebivalištem u Gradu Puli
 25. Donošenje Odluke o novorođenačkoj potpori