109. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

109. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 30. listopada 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 108. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
  2. Donošenje Zaključka o povlačenju tužbe protiv tuženika Ivandić Vlatka u parničnom predmetu Posl.br.P-371/08
  3. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave uredskog materijala - zajednička nabava, Evidencijski broj nabave 8/08
  4. Donošenje Odluke o raspisivanju poziva za prikupljanje pismenih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Pule
  5. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o prijenosu ovlaštenja t.d. Pula Herculanea d.o.o., a vezano uz provedbu postupka javne nabave za pružanje usluge izrade idejnog projekta odvodnje grada Pule
  6. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Višković Mirela i Koroman Adriano
  7. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Novoselić Saša, Višković Mirela i Koroman Adriano
  8. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Novoselić Saša
  9. Donošenje  Zaključka o usvajanju Izvješća o provedenim izborima članova Vijeća Mjesnog odbora Stoja i Mjesnog odbora Šijana
  10. Donošenje  Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Kraška 1 (Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije Pula)