108. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

108. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 23. listopada 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvoje slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 107. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Slike zdravlja građana Pule
 3. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javnoj ustanovi Pula Sport
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu komunalnih poslova održavanja svjetleće prometne signalizacije
 5. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (MO Štinjan, Sv. Polikarp-Sisplac, Veruda, Šijana, Kaštanjer, Vidikovac, Busoler, Gregovica, Stari Grad)
 6. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu D&A Comerce d.o.o. Pula
 7. Donošenje Zaključka o prihvatu Sporazuma o obročnom plaćanju duga zaključen sa Vošten Mirom iz Pule
 8. Donošenje Zaključka o prihvatu Prijedloga Sporazuma o obročnom plaćanju duga i osiguranju novčane tažbine s osnova spomeničke rente zaključen sa trgovačkim društvom ARENA MODNA KUĆA d.o.o. Pula
 9. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev zakupnika Grada Pule, Hinić Mirjane iz Pule, za prijeboj uplaćene pričuve sa zakupninom
 10. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Haška Zuzani iz Pule, za povrat uplaćene pričuve
 11. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Muran Paše iz Pule, za povrat uplaćene pričuve
 12. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Nesić Edine udata Durmišević iz Pule, za povrat uplaćene pričuve
 13. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave u predmetu Vrbanac Marica
 14. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izdavanju tabularne isprave u predmetu Ljiljana Pahljina i dr.
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o radnom vremenu u djelatnosti trgovine
 16. Donošenje Zaključka o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("Prezentacija turističke skijaške ponude Dolomita i Kronplatza")
 17. Donošenje Odluke o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000
 18. Donošenje Odluke o imenovanju predstavnika za kvalitetu za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2000