107. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

107. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 16. listopada 2008. godine, s početkom u 10.00 satu u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 106. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Odluke o davanju garaže u Puli, na lokaciji prolaz Naša Sloga, na uporabu
 3. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2008. godinu
 4. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Pule
 5. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izradi Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pule
 6. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Ivan Martinčić
 7. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trierska 5 (Nacionalna zajednica Bošnjaka Istre)
 8. Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 9. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na izgradnji kuće umjetnika na Verudi u Puli
 10. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina u svrhu postave naprave za prodaju cvijeća i svijeća
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova ustanove za zapošljavanje osoba s invaliditetom 
 12. Donošenje Zaključka o izmjeni Zaključaka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
 13. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu ("5. simpozij distrofičara Istre - Ususret zdravlju 2008")
 14. Donošenje Zaključka o korištenju dijela sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2008. godinu (3. Konferencija socijalnih radnika Hrvatske)