104. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

104. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 24. rujna 2008. godine, s početkom u 13.00 satu u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Ljiljana Pahljina i dr.
 2. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Kapov Gordana
 3. Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave za uknjižbu prava vlasništva - Sponza Dario
 4. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Maria-Ivana i Antona Macuke
 5. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom - Bešić Katarina
 6. Donošenje Odluke o davanju u najam stana - Gušani Adem
 7. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti zakupniku Splendid - Pula d.o.o. za ulaganje - izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Trg Prvog svibnja br. 5 i Narodni trg br. 1
 8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti uporabovniku Pula Herculanea d.o.o.za ulaganja - izvođenje radova dijela adaptacije, u poslovni prostor u Puli, Zagrebačka br. 27
 9. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
 10. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbe pitkom vodom
 11. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o određivanju imena ulica i trgova u gradu Puli
 12. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Pule za 2008. godinu
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjel za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pule za 2008. godinu
 14. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjel za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Grada Pule za 2008. godinu
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjel za kulturu Grada Pule za 2008. godinu
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Izmjene i dopune Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
 17. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
 18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2008. godine
 19. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Programa o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2008. godini za Grad Pulu
 20. Donošenje Zaključka u parničnom predmetu Posl.br.P-1088/08 tužitelj Grad Pula, tuženik Splendid d.d. u stečaju
 21. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 103. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 22. Donošenje Pravilnika o Izmjenama i dopunama Pravilnika za dodjelu stipendija izvrsnim studentima