101. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

101. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 04. rujna 2008. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 100. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u  srpnju 2008. godine
 3. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec srpanj 2008. godine
 4. Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec srpanj 2008. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona Grada Pule za razdoblje od 01. do 31. srpnja 2008. godine
 6. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 22. kolovoza 2008. godine (Odluka o radnom vremenu u djelatnosti trgovine)
 7. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 22. kolovoza 2008. godine (Odluka o određivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika predsškolskih ustanova kojih je osnivač Grad Pula)
 8. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 29. kolovoza 2008. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti usluge projektiranja prelaganja postojeće vodovodne mreže i sintetskog plana infrastrukture dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli)
 9. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 29. kolovoza 2008. godine (Odluka o početku otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti usluge projektiranja sustava odvodnje oborinskih voda dijela Ulice Prekomorskih brigada u Puli)
 10. Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 29. kolovoza 2008. godine (Zaključak o izmjeni i dopuni Zaključka o organiziranju manifestacija ("14. TWIN HORN BEACH PARTY" od 28. do 31. kolovoza 2008. godine)
 11. Donošenje Zaključka o prijenosu u vlasništvo dugotrajne imovine Osnovnoj školi Vidikovac
 12. Donošenje Zaključka o prijenosu u vlasništvo dugotrajne imovine (računala)
 13. Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu nabave lož ulja, Evidencijski broj nabave 5/08
 14. Donošenje Odluke o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 15. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga sporazuma u predmetu Div Planet d.o.o. Pula, Uskočka br. 22
 16. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Istarske ljekarne Pula, Matka Laginje br. 1
 17. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe u predmetu Ugostiteljaki obrt "FORUM" Pula, Forum br. 8
 18. Donošenje Odluke o prijenosu ovlaštenja trgovačkom društvu Pula Herculanea d.o.o. Pula
 19. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 20. Donošenje Odluke o sufinanciranju izgradnje zapadne tribine gradskog stadiona "Aldo Drozina" s okolišem i pomoćnim igralištem
 21. Donošenje Zaključka o mogućnosti drugačijeg oblikovanja građevinske čestice u postupcima izdavanja građevinskih dozvola započetim na temelju izvoda iz detaljnih planova uređenja koji su prestali važiti na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" br. 76/07)