32. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

32. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 15. ožujka 2007. godine s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red:

 1. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o organiziranju Prometne jedinice mladeži za 2007. godinu
 2. Donošenje Zaključka o prihvatu Ugovora o pristupanju zajedničkoj izgradnji/rekonstrukciji groblja u Štinjanu na k.č. 280/15 k.o. Štinjan
 3. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za obavljanje sistematskih pregleda službenika i namještenika Grada Pule
 4. Donošenje Odluke o davanju stana u najam Rappel Georgu
 5. Donošenje Odluke o davanju stana u najam Pauletić Eciu
 6. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Baltić Marka, Koparska 60, Pula, za storniranje dugovanja za pričuvu
 7. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Kliba Ivanu, Faverijska 2, Pula, za povrat uplaćene pričuve
 8. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe - Erman Eghli i Anna
 9. Donošenje Zaključka o prihvatu predloženog teksta Nagodbe iz Zapisnika Klasa: 372-01/06-01/85, Urbroj:2168/01-03-06-07 od 19.02.2007. godine («JEGER» d.o.o.)
 10. Donošenje Zaključka o prihvaćanju nagodbe u predmetu poslovni prostor u Puli - Trg I. Istarske brigade 10., zakupnika «Kajo GMBH» d.o.o. iz Pule, Pješčana uvala - II ogranak, br. 1, o priznavanju ulaganja u uređenje poslovnog prostora u Puli, Trg I. Istarske brigade 10.
 11. Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja natpisnih oznaka ulica i trgova te kućnih brojeva u gradu Puli
 12. Donošenje Zaključka o imenovanju povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja natpisnih oznaka ulica i trgovate kućnih brojeva u gradu Puli
 13. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete u gradu Puli
 14. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju građevinskog zemljišta - ožujak 2007.
 15. Donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina (stanova) u vlasništvu Grada Pule
 16. Donošenje Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u Ulici Sv. Mihovila i Kosovoj ulici u Puli
 17. Donošenje Zaključka o uvođenju nove organizacije prometa u dijelu Tomasinijeve ulice i u dijelu Gundulićeve ulice u Puli, na području grada Pule
 18. Donošenje Zaključka o utvrđivanju sadržaja Pisma namjere društvu Industrochem d.o.o.
 19. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Informacije o rezultatima monitoring programa za četvrto tromjesečje 2006. godine
 20. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 21. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Ugovora o uporabi javnih površina radi postave ugostiteljskih terasa
 22. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za nabavu ukrasnog bilja za protokolarne potrebe Grada Pule za 2007. godinu te održavanje sobnog bilja
 23. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za pružanje usluge najma osobnog automobila za službene potrebe Grada Pule za 2007. godinu
 24. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za nabavu uredskog materijala