31. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

31. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 01. ožujka 2007. godine s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 29. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja «Molo carbone»
 3. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Mandatnog pisma Istra- Program gospodarenja otpadom
 4. Donošenje Zaključka o prihvaćanju prijedloga nacrta Pisma namjere između Istarske županije, Grada Pule i tvrtke "Ecorec" iz Zagreba
 5. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti za obavljanje geodetskih usluga na lokaciji Odlagališta otpada «Kaštijun» u Puli
 6. Donošenje dopune Zaključka o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju u gradu Puli
 7. Donošenje Rješenja o imenovanju Vijeća za komunalnu prevenciju u gradu Puli
 8. Donošenje Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata na području Grada Pule
 9. Donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 10. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne dokumentacije potrebne za izgradnju ogranka Medulinske ceste u naselju Busoler u Puli
 11. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog Povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim nadmetanjem za izgradnju produžetka Labinske ulice u Puli
 12. Donošenje Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule
 13. Donošenje Zaključka o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta - gradskih prometnica, pješačkih staza, pješačkih zona i okomite prometne signalizacije na području grada Pule
 14. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju Izbornog povjerenstva za provođenje izbora članova vijeća mijesnih odbora na području grada Pule
 15. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za nabavu i ustupanje radova za kapitalne projekte, tekuće i investicijsko održavanje u osnovnim školama Grada Pule za 2007. godinu