29. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

29. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 15. veljače 2007. godine s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 27. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Odluke o suradnji između gradova Hekinana (Japan) i Pule (Republika Hrvatska)
 3. Donošenje Zaključka o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2007. godinu ( proslava 15.- te obljetnice osnivanja 1. domobranske bojne Pula)
 4. Donošenje Zaključka o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za 2007. godinu (Udruga antifašističkih boraca Grada Pule - pokriće dijela troškova izdavanja zbornika " Istra u Titovo doba")
 5. Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u izmijenjenom radnom vremenu trgovačkom društvu Istraplin d.o.o., iz Poreča
 6. Donošenje Odluke o darovanju k.č. 5051/3 k.o Pula (područje MO Veruda)
 7. Donošenje Odluke o stupanju u prava i obveze sadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli (Sergijevaca br. 24)
 8. Donošenje Zaključka o prihvatu predloženog teksta Nagodbe iz Zapisnika Klasa: 372-01/05-01/315, Urbroj: 2168/01-03-06-07 od 23.01.2007. godine
 9. Donošenje Zaključka o prihvatu predloženog teksta Nagodbe iz Zapisnika Klasa: 372-01/06-01/164, Urbroj: 2168/01-03-06-07 od 25.01.2007. godine
 10. Donošenje Zaključka o prihvatu predloženog teksta Nagodbe iz Zapisnika Klasa: 023-01/04-01/35, Urbroj: 2168/01-03-06-07 od 23.01.2007. godine
 11. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga Nagodbe - Berdar Marino-
 12. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim prikupljanjem ponuda za izvođenje radova na izradi i postavljanju metalnih ograda na području grada Pule za 2007. godinu
 13. Donošenje odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja za obavljanje geodetskih usluga
 14. Donošenje Odluke o uporabi poslovnog prostora u Puli, Radnička br. 5
 15. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga zemljišta nužnog za redovnu uporabu građevine izgrađene na k.č.br. zgr. 3474/1 k.o. Pula, Verudela 6
 16. Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za drugo polugodište 2006. godine