27. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

27. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 01. veljače 2007. godine, s početkom u 11.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 25. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Donošenje Zaključka o organiziranju akcije "Cvijet Gradu 2007"
 3. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Pule u prosincu 2006. godine
 4. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec prosinac 2006. godine
 5. Donošenje Zaključka o prihvaćanju pokroviteljstva nad humanitarnom akcijom za Zakladu " Ana Rukavina"
 6. Donošenje Rješenja o odobravanju poslovanja u izmijenjenom radnom vremenu trgovačkom društvu Narodne novine d.d., iz Zagreba
 7. Donošenje Odluke o osnivanju i prijenosu prava građenje na k.č. 1582/2 k.o. Pula(Plinara d.o.o.- izgradnja MRS 1- Nova Plinara)
 8. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kabelske trase u korist HEP d.d. - dionica TS Baližerka - TS Šurida, u Puli (područje MO Štinjan)
 9. Donošenje Odluke o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kabelske trase u korist HEP d.d. - Rohreggerova ulica u Puli (područje MO Nova Veruda)
 10. Donošenje Zaključka o prihvatu prijedloga nagodbe ( Šipura Luka )
 11. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti javnim prikupljanjem ponuda za pružanje usluga izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina - stanova u vlasništvu Grada Pule
 12. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti javnim prikupljanjem ponuda za pružanje usluga izrade elaborata procjene vrijednosti nekretnina - poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 13. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave javnim nadmetanjem za ustupanje radova adaptacije stanova u vlasništvu Grada Pule
 14. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne i druge dokumentacije potrebne za izgradnju dijela Brunjakove ulice u naselju Veli Vrh u Puli
 15. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne i druge dokumentacije potrebne za izgradnju dijela Ulice Fojba u naselju Veli Vrh u Puli
 16. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne i druge dokumentacije potrebne za izgradnju dijela Kalčeve ulice u naselju Štinjan u Puli
 17. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka javnog prikupljanja ponuda za obavljanje usluge izrade projektne i druge dokumentacije potrebne za izgradnju dijela Labinske ulice u industrijskoj zoni Šijana u Puli
 18. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o davanju na uporabu stana u vlasništvu Grada Pule Udruzi " Sigurna kuća Istra"
 19. Donošenje Zaključka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, sport i tehničku kulturu Klasa: 023-01/07-01/8 od 22.01.2007. godine
 20. Donošenje Pravilnika o načinu korištenja Amfiteatra i Malog rimskog kazališta radi održavanja ljetnih kulturnih manifestacija