25. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

25. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule, održana dana 18. siječnja 2007. godine, s početkom u 12.00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1.
Na sjednici je usvojen slijedeći

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 23. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
 4. Informacija o stanju sigurnosti na području grada Pule u studenom 2006. godine
 5. Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec studeni 2006. godine
 6. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za nabavu sredstava za čišćenje
 7. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za nabavu pića i napitaka
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za pružanje grafičko-tiskarskih usluga za potrebe upravnih tijela Grada Pule za 2007. godinu
 9. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za pružanje usluga održavanja fotokopirnih strojeva i telefax uređaja za potrebe upravnih tijela Grada Pule za 2007. godinu
 10. Donošenje Odluke o priznavanju troškova uređenja poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 5
 11. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za izvođenje radova adaptacije poslovnog prostora u Puli, Flanatička br. 12
 12. Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Štefančić Ivana, za prijeboj uplaćene pričuve sa najamninom
 13. Donošenje Odluke o osnivanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave izravnim ugovaranjem za pružanje usluge izrade projekata uređenja sportskog igrališta i piknik centra sa parkovnom površinom u naselju Šijana u Puli
 14. Donošenje Zaključka o brisanju s liste prvenstva za davanje stanova u najam za 2006.-2008. godinu Milotić Marijana
 15. Donošenje Zaključka o prihvatu dara i Ugovora o darovanju
 16. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Pule
 17. Donošenje Odluke o osnivanju stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka nabave male vrijednosti izravnim ugovaranjem pružanja usluge izrade glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika uređenja trga u naselju Kaštanjer u Puli
 18. Donošenje Zaključka o načinu rješavanja duga
 19. Donošenje Odluke o određivanju predstavnika osnivača u Stručnom povjerenstvu Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za provedbu postupka javnog nadmetanja radi pribavljanja financijskih sredstava
 20. Donošenje Zaključka o reprogemu obveza s osnova zakupnine, spomenučke rente, komunalne naknade i naknade za uređenje voda