Žiro-račun Grada Pule

Grad Pula od 1. rujna 2007. posluje putem Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb. Uplate se usmjeravaju na žiro-račun: Grad Pula ...

Uplate bez troškova provizije

Obavještavamo cijenjene građane da svoje obveze prema Gradu Puli po osnovi komunalne naknade, otplate stana, najamnine, komunalnog doprinosa, naknade za ...

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 29. svibnja 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, ...

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 26. veljače 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, ...

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedećiD N E V N I R E D:1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika a)sa 17. sjednice ...

23. sjednica Gradskog vijeća grda Pule

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u ponedjeljak 23. travnja 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, ...

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D :1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 24. sjednice Gradskog vijeća od 29.05.2007.3.Donošenje ...

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

3.8.2007. - 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 8. kolovoza 2007. u 17 sati u ...

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 28. kolovoza 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, ...

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 26. rujna 2007. u 17 sati u Komunalnoj palači, ...