Kružni tok na križanju Ulice 43. ...

Pulska tvrtka Cesta odabrana je nakon provedenog javnog natječaja za izvođača radova na kružnom toku na križanju Ulice 43. istarske ...

Izgradnja nove zgrade Osnovne škole i ...

Grad Pula raspisao je 21. lipnja 2008. g. natječaj "Moja nova škola" za izradu idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju nove ...

Strategija razvoja grada Pule

Na sjednici Gradskog poglavarstva Grada Pule održanoj 21. kolovoza 2008. g. donesena je odluka o pristupanju izradi "Strategiji razvoja grada ...

Plan prostornog uređenja Grada Pule 2005. ...

Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru utvrđuju se temeljne odrednice uređivanja i organiziranja prostora u svrhu očuvanja bitnih obilježja ...

7,7 milijuna kuna za uređenje starogradske ...

ForumArheološko istraživanje provedeno prema uvjetima i pod nadzorom Konzervatorskog odjela i Arheološkog muzeja Istre na dijelu Foruma ispred Augustva hrama ...

Odluke iz djelokruga Upravnog odjela

ZAKLJUČAK o usvajanju Programa javnih potreba iz djelokruga Upravnog odjelaODLUKA o ekonomskoj cijeni koštanja programa predškolskogodgoja i sudjelovanju roditelja u ...

Projekti Europske Unije u kojima Grad ...

PROJEKTI OKONČANI TIJEKOM 2008. GODINE:-  "Infiore/ Adriatic New Neighbourhood Programme" (početak uređenja parka na Monte Zaru)-  "AdriaNet" (pilot-projekt - postavljanje ...

Analiza osnovnih troškova u Puli

Analiza osnovnih troškova u Puli sadrži usporedni prikaz visine naknada, doprinosa, poreza, prireza, plina, vode, odvoza otpada i cijene predškolskog ...

Porez na potrošnju

Obveznici poreza na potrošnju na području grada Pule predaju Obrazac PP-MI-PO, mjesečno izvješće o obračunu i uplati poreza na potrošnju, ...

Obavijest obveznicima poreza na tvrtku

Obavještavamo obveznike poreza na tvrtku na području grada Pule da je Grad Pula, Upravni odjel za proračun i gospodrstvo od ...