14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

D N E V N I R E D1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća od 25.07.2006. 3.Donošenje ...

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u četvrtak 28. rujna 2006. s početkom u 17.00 sati u ...

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 7. studenog 2006. s početkom u 17.00 satiu Komunalnoj ...

17. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada ...

17. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 28. studenog 2006. u 17.00 sati u Komunalnoj ...

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u utorak 5. prosinca 2006. u 17.00 sati u Komunalnoj palači, ...

19. tematska sjednica Gradskog vijeća Grada ...

Za rad tematske sjednice predložen je sljedeći dnevni red:1. Prezentacija i rasprava o projektu "BRIJUNI RIVIJERA".

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je sljedeći dnevni red:1. Vijećnička pitanja2. Donošenje Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Pule3. Donošenje ...

81. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 77. sjednice Gradskog poglavarstva Grada PuleUsvajanje Skraćenog zapisnika sa 78. sjednice Gradskog poglavarstva Grada PuleDonošenje ...

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 26. rujna 2005. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u ...

82. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga Prometne strategije Grada Pule