129. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 128. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u veljači ...

131. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 130. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Povjerenstva za ...

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Četvrta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 26. rujna 2005. godine (ponedjeljak) s početkom u 17,00 sati u ...

6. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

16.11.2005. - Šesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 23. studeni 2005. godine (srijeda) s početkom u 17,00 ...

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

7.12.2005. - Sedma sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 14. prosinca 2005. godine (srijeda) s početkom u 17,00 ...

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

13.02.2006. - Osma sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 16. veljače 2006. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 ...

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

28.02.2006. - Deveta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 06. ožujka 2006. godine (ponedjeljak) s početkom u 14,00 ...

10. sjednica Gradskog Vijeća Grada Pule

19.04.2006. - Deseta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 21. travnja 2006. godine (petak) s početkom u 17,00 ...

12. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Dvanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Pule sazvana je za 29. lipnja 2006. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati u ...

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

1.Vijećnička pitanja2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća od 29.06.2006. 3.Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Vodovoda Pula ...