120. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 119. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu ...

121. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 120. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule ...

122. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 121. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka kojim se odobrava zahtjev najmoprimca Grada Pule, Dolinšek ...

123. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 122. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu besplatnog telefona za ...

124. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 123. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u siječnju ...

125. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 124. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule ...

126. sjednicu Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:1.Donošenje Zaključka o potvrđivanju akta Gradskog poglavarstva Grada Pule od 12. ožujka 2009. godine (Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke ...

127. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 125. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 126. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule3.Donošenje ...

128. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

D N E V N I    R E D 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 127. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2. Donošenje ...

130. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 129. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule2.Donošenje Izvješća o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule ...