Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu siječnju 2016. godine

U mjesecu siječnju 2016. godine Gradonačelnik Grada Pula-Pola donio je slijedeće akte iz svoje nadležbnosti:

 1. Odluka o dodjeli pojedinačnih državnih potpora za zaštitnu radionicu Tekop Novu - Ustanovu za zapošljavanje osoba s invaliditetom
 2. Odluka o davanju u najam stana - Stojanović Sandra
 3. Odluka o davanju u najam stana - Kargov Gordana
 4. Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2016. godinu
 5. Odluka o radnom vremenu redarstva u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine
 6. Odluka o premještanju spomenika palim borcima u Narodnooslobodilačkoj borbi
 7. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju stanova i poslovnih prostora, sa ispravkom
 8. Odluka o prijenosu investicija - Osnovna škola Kaštanjer i Tone Peruška
 9. Odluka o izdavanju tabularne isprave - zgrada u Puli, Tartinijeva 6
 10. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja srednjotlačne i niskotlačne plinske mreže prirodnog plina na lokaciji Pragrande u Puli - Plinara d.o.o. Pula
 11. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju u gradu Puli
 12. Odluka o tiskanju glasačkih listića za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Pule
 13. Zaključak o prihvaćanju teksta Aneksa (Dodatka) br. 2 Ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre
 14. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Denis Dobrić
 15. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbeno-zabavne manifestacije (parkiralište Karolina 24. siječnja 2016.)
 16. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbeno-zabavne manifestacije (edukativni programVisualLab/ EduSplash platforma 22. siječnja 2016.)
 17. Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena caffe baru "Kunstkafe", Forum 2
 18. Rješenje o odobrenju produženja radnog vremena caffe baru "Rock caffe", Scalierova 8
 19. Zaključak o usvajanju Izvješća o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2015. godine
 20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
 21. Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti - dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija - na području Grada Pule za 2016. godinu
 22. Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije i dezinsekcije na području Grada Pule za 2016. godinu
 23. Rješenje o utvrđivanju proširenog sastava Izbornog povjerenstva za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora Grada Pule-Pola
 24. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine
 25. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2015. godine
 26. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 27. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2016. godinu