Doneseni akti od 29. siječnja do 18. veljače 2015. godine

U četvrtak, 19. veljače 2015. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 29. siječnja do 18. veljače 2015. godine1.      Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje projekta uspostave Sustava upravljanja imovinom Grada Pule
2.      Odluka o davanju stana u najam - Bogdanović Miroslava
3.      Odluka o izmjenama i dopunama Plana rasporeda kioska za Grad Pulu
4.      Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji naplate i kontrole parkiranja na javnim parkiralištima
5.      Odluka o uporabi poslovnog prostora - vodosprema na lokaciji "Monte Giro"
6.      Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br.10 - SDA
7.      Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 14 i 15 - IN2 d.o.o.
8.      Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10 - Aquadac d.o.o.
9.      Odluka o odobravanju dopune djelatnosti i zaključivanju Anexa 1. Ugovora o zakupu poslovnog prostora - Modna agencija Tijara d.o.o.
10.  Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pule
11.  Odluka o osnivanju prava služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi pri rekonstrukciji incidentnog preljeva CS Valsaline
12.  Odluka o postavljanju spomen ploče - povodom 68. godišnjice osnivanja i 65. godišnjice diplomiranja prve generacije tehničara "Željezničkog tehnikuma Pula"
13. Odluka o davanjima ovlaštenja - Pula Herculanei d.o.o. Pula
14.  Odluka o djelomičnom oslobađanju od obveze plaćanja komunalnog doprinosa - PŠRD "Štinjan"
15.  Odluka o raspisivanju Javnog poziva za dostavu prijava za sufinanciranje radova sanacije i obnove građevina na području grada Pule
16.  Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
17.  Zaključak o ovlaštenju za plakatiranje za 2015. godinu
18.  Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Engelbert Ritoša, vl. ugostiteljskog obrta "San Antonio" iz Pule
19.  Zaključak o prihvaćanju Izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe od 27. siječnja 2015. godine nad dužnikom Engelbert Ritoša, vl. ugostiteljskog obrta "San Antonio" iz Pule
20.  Zaključak o prihvaćanju Izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe od 02. veljače 2015. godine nad dužnikom Sigurnost d.o.o. iz Labina
21.  Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vijeme održavanja koncerta na akustičnoj gitari - ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe"
22.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljsko objektu caffe bar "Cyber cafe"
23.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra - polaganje i održavanje kanalizacijskih cijevi za podmorski ispust Valkane
24.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra - polaganje i održavanje kanalizacijskih cijevi radi rekonstrukcije incidentnog preljeva za CS Valsaline
25.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Pulaparking d.o.o.
26.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula
27.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Pula Film Festivala
28.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
29.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
30.  Zaključak o prihvaćanju inicijative Lučke uprave Pula za pokretanje i financiranje postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Sportsko rekreacioni centar Bunarina"
31.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja "Sportsko rekreacioni centar Bunarina"
32.  Zaključak o potvrđivanju Sporazuma mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima
33.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2014. godine