Doneseni akti od 20. kolovoza do 01. prosinca 2015. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 20. kolovoza do 01. prosinca 2015. godine

 1. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup zemljišta - predio Lungomare
 3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta osnovnih škola čiji je osnivač Grad Pula
  A) OŠ-SE "Giuseppina Martinuzzi"
  B) OŠ Šijana
  C) OŠ Stoja
  D) OŠ Vidikovac
  E) OŠ Veruda
  F) OŠ Tone Peruška
  G) OŠ Veli Vrh
  H) Škola za odgoj i obrazovanje
  I) OŠ Monte Zaro
  J) OŠ Kaštanjer