Doneseni akti u razdoblju od 13. svibnja do 04. lipnja 2015. godine

U petak, 05. lipnja 2015. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 13. svibnja do 04. lipnja 2015. godine1.      Odluka o dodjeli sredstava sukladno Programu Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Pula-Pola za razdoblje od 2013. do 2015. godine
2.     Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o lokacijama za prodaju robe izvan prostorija na pokretnim napravama
3.      Odluka o izmjeni odluke o uporabi poslovnih prostora u Puli, Sergijevaca br.2, Klasa:372-01/14-01/7,Urbroj:2168/01-04-03-01-0411-14-4 od 19. kolovoza 2014. godine - Centar za socijalnu skrb Pula - Pola
4.      Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Sergijevaca br.2 - Centar za socijalnu skrb Pazin, Podružnica Obiteljski centar
5.      Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Maksimijanova br. 23 - Vijeće makedonske nacionalne manjine Grada Pule
6.      Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Maksimijanova br. 12 - Klub Srba Istarske županije
7.      Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kapitolinski trg br. 5
8.      Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
9.      Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
10.  Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 3 - Studio Mark d.o.o. Pula
11.  Odluka o kupoprodaji poslovnih prostora - AQUAMARIN d.o.o. Medulin
12.  Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog stečajnog upravitelja u stečajnom postupku nad dužnikom Arena Modna kuća d.o.o. "u stečaju" Pula
13. Odluka o izmjeni Odluke o davanju na korištenje javnog tunelskog skloništa br. 12 - Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria
14.  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
15. Odluka o imenovanju voditelja projekta FIESTA - Minja Savović
16.  Odluka o davanju ovlaštenja - Pula Herculanea d.o.o. Pula
17.  Odluka o dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za provođenje projekta uspostave Sustava upravljanja imovinom Grada Pule
18.  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule za javnu raspravu
19.  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga IV Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule za javnu raspravu
20.  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Sportsko rekreacioni centar Bunarina"
21.  Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone" za javnu raspravu
22.  Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o.
23.  Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Stoja trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o.
24.  Zaključak o donošenju Plana motrenja, ophodnje, dojave i dežurstva za 2015. godinu
25.  Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Pule u Tim za provedbu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projektiranje mreže u aglomeraciji Pula Sjever - Željko Pavletić
26. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - AUDIO LAB d.o.o. Pula
27.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Benak Marijana
28.  Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Šarić Valentino, vl. obrta H20
29.  Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture - Bošković Milan i Vesna
30.  Zaključak o ne prihvaćanju Izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika Svijet biljaka d.o.o. Vodnjan
31.  Zaključak o ne prihvaćanju Izmijenjenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika Accord studio d.o.o.Pula
32.  Zaključak o izmjeni Zaključka o potvrđivanju programa i termina održavanja Opere "il Carro di Tespi" u Amfiteatru
33.  Zaključak o organiziranju manifestacija (23 Monteparadiso festival, Izvorni sjaj pulske Arene, David činić-prezentacija i prodaja suvenira, Dani Uliksa, Oživljavanje Uspona Pavla čakona, Kreativna čarolija Istre 2015., Svibanjski rođendan)
34.  Zaključak o organiziranju manifestacija (Udruga Seasplash, Udruga prijatelja obalne utvrde Punta Christo Štinjan)
35.  Zaključak o organiziranju manifestacija (30. obljetnica emisije AT klub)
36.  Zaključak o organiziranju manifestacija (Hrvatski ferijalni i hostelski savez)
37.  Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena restoranu "Volaria", Pula, Cesta prekomorskih brigada 12
38.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. - 31.12.2014. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2014. godinu
39.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu:
Istarskog narodnog kazališta Gradskog kazališta Pula
JU Pula Film Festival
Gradske knjižnice i čitaonice Pula
40.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih - Rekonstrukcija ulica De Villeov uspon, Sv. Margerita i Fontička
41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2016 - 2018 godine
42.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2016. godinu
43.  Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o pokretanju postupka brisanja eksploatacijskog polja tehničko-građevinskog kamena Vidrian - kamenolom Tivoli iz registra eksploatacijskih polja
44.  Rješenje o prihvaćanju zahtjeva Dimitrievski Miroslava za otpis zatezne kamate na glavnicu
45.  Rješenje o prihvaćanju zahtjeva Barukčić Debore za otpis zatezne kamate na glavnicu
46.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec travanj 2015. godine
47.  Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec svibanj 2015. godine
48.  Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2015. godinu (Br.1.)