Doneseni akti od 13. ožujka do 12. svibnja 2015. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 13. ožujka do 12. svibnja 2015. godine

  1. Zaključci o utvrđivanju prijedloga:
    a)Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra - polaganje i održavanje vodoopskrbnog cjevovoda za potrebe zone otok Sv. Katarina-Monumenti
    b)Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra - polaganje i održavanje plinoopskrbnog cjevovoda za potrebe zone otok Sv. Katarina-Monumenti
    c)Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra - polaganje i održavanje gravitacijskog i tlačnog cjevovoda odvodnje sanitarnih otpadnih voda za potrebe zone otok Sv. Katarina-Monumenti
    d)Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra - polaganje i održavanje elektroopskrbne i elektronske komunikacijske infrastrukture zajedno s izgradnjom nove trafostanice za potrebe zone otok Sv. Katarina-Monumenti (uz točku 14.d)