Doneseni akti od 04. lipnja do 19. kolovoza 2015. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 04. lipnja do 19.  kolovoza 2015. godine 1. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Pule za realizaciju Projekta osnivanja ustanove za palijativnu skrb
 2. Odluka o imenovanju koordinatora projekta FIESTA - Kristina Fedel Timovski
 3. Odluka o imenovanju odgovorne osobe za administrativni dio projekta FIESTA - Iva Ivančić
 4. Odluka o kupnji nekretnine k.č.br. 4237/3 k.o. Pula
 5. Odluka o prihvaćanju zahtjeva za mirno rješenje spora i izdavanje tabularne isprave na nekretnini k.č. 244/3 k.o. Pula - Republika Hrvatska
 6. Odluka o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za period 2015.-2019. godine
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 8. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 9. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"
 10. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Molo Carbone"
 11. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Natko Prosenikiev, vl. obrta "Tisnotour" iz Pule
 12. Zaključak o prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom SVERA d.o.o. Pula
 13. Zaključak o odobravanju mogućnosti produženja radnog vremena - 62. Festival igranog filma u Puli
 14. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja humanitarnog koncerta "Sveti Toma - Zajedno do znanja, Oliver Dragojević i prijatelji" u Amfiteatru
 15. Zaključak o organiziranju manifestacija (humanitarni koncert podrške radnicima Uljanik TESU)
 16. Zaključak o organiziranju manifestacija (Pula Film Festival, 19. PUF)
 17. Zaključak o organiziranju manifestacija (Bolji svijet j.d.o.o., Udruga Razvoj, obrt S-hand art, OPG Poljak Ivan, Udruga In Designe, Udruga Ars)
 18. Zaključak o organiziranju manifestacija (NK Istra 1961 s.d.d.)
 19. Zaključak o organiziranju manifestacija (Udruga AVU Marsova soba, Udruga prijatelji Valkana, Mjesni odbor Štinjan)
 20. Zaključak o organiziranju manifestacija (Outlook Festival, Dimensions festival, 21. Croatia bike week, koncert Davida Gilmoura u Amfiteatru)
 21. Zaključak o organiziranju manifestacija (Dan MO Busoler, Memorijalni turnir "Milan Ilić", NK Istra 1961 s.d.d., After Party Pula Film Festivala na Bunarini)
 22. Zaključak o organiziranju manifestacije (koncert "Goran Griff&Band" na Fratarskom otoku)
 23. Zaključak o organiziranju manifestacija (Pulska noć, Udruga "Snoopy", Festival Media Mediterranea 17, Plesne večeri na Portarati, Prezentacija brazilske borilačke vještine Capoeira)
 24. Zaključak o organiziranju manifestacija (NK Istra 1961 s.d.d. - Zeleno-žuta druženja)
 25. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja akustičnog koncerta (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 19. lipnja 2015.
 26. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja akustičnog koncerta (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 02. srpnja 2015.
 27. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja akustičnog koncerta (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 05. srpnja 2015.
 28. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 09. srpnja 2015.
 29. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 12. srpnja 2015.
 30. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 16. srpnja 2015.
 31. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 17. srpnja 2015.
 32. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 19. srpnja 2015.
 33. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 23. srpnja 2015.
 34. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 26. srpnja 2015.
 35. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 28. srpnja 2015.
 36. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 29. srpnja 2015.
 37. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 07. kolovoza 2015.
 38. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 08. kolovoza 2015.
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 15. kolovoza 2015.
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 18. kolovoza 2015.
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 21. kolovoza 2015.
 42. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (ugostiteljski obrt "Le-lo, Cyber cafe) - 28. kolovoza 2015.
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta - Pleter usluge d.o.o. - 06. srpnja 2015.
 44. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta - Pleter usluge d.o.o. - 07. srpnja 2015.
 45. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta - Pleter usluge d.o.o. - 13. srpnja 2015.
 46. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta - Pleter usluge d.o.o. - 14. srpnja 2015.
 47. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenog koncerta - Pleter usluge d.o.o. - 21. srpnja 2015.
 48. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije  - Pleter usluge d.o.o. - 28. srpnja 2015.
 49. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Pleter usluge d.o.o.  - 03. kolovoza 2015.
 50. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Pleter usluge d.o.o.  - 04. kolovoza 2015.
 51. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Pleter usluge d.o.o.  - 10. kolovoza 2015.
 52. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Pleter usluge d.o.o.  - 11. kolovoza 2015.
 53. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Pleter usluge d.o.o.  - 17. kolovoza 2015.
 54. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije - Pleter usluge d.o.o.  - 18. kolovoza 2015.
 55. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja manifestacije "Sportski dani Velog Vrha" u organizaciji MO Veli Vrh (do 30.06.)
 56. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbenih manifestacija (MO Busoler) - 04. kolovoza 2015.
 57. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja glazbene manifestacije (obrt za ugostiteljstvo "Antoan") - 04. kolovoza 2015.
 58. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja "Dimensions festivala" (27.08. - 30.08.2015.)
 59. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja "Outlook festivala" (03.09. - 06.09.2015.)
 60. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena - Klub Radio Maestral - Uljanik
 61. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva grada Pule u 2015. godini - "Potpore Pula 2015"
 62. Izvješće o danim suglasnostima za zaduživanje i danim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
 63. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec lipanj 2015. godine
 64. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2015. godine
 65. Odluka o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava ustanovi Lučka uprava Pula
 66. Zaključci o utvrđivanju prijedloga Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu za trgovačka društva:
  Kaštijun d.o.o. Pula
  Monte Giro d.o.o. Pula
  Pragrande d.o.o. Pula
  Tržnica d.o.o. Pula
  Pulapromet d.o.o. Pula
  Pula parking d.o.o. Pula
  Castrum Pula 97 d.o.o. Pula
  Vodovod Pula d.o.o. Pula
  Plinara d.o.o. Pula
  Luka Pula d.o.o. Pula
  Pula Herculanea d.o.o. Pula
  Fratarski d.o.o. Pula
 67. Zaključci o utvrđivanju prijedloga Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu za:
  Dječji vrtić Pula
  Dječji vrtić/Scuola dell'infanzia Rin Tin Tin Pula-Pola
  Pučko otvoreno učilište Pula
  Javnu ustanovu Pula Sport
  Savez sportova Grada Pule
  Zajednicu tehničke kulture Pula
 68. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pule
 69. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 70. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 71. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Mandatnog pisma između Pulapromet d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj
 72. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Sportsko rekreacioni centar Bunarina"
 73. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 74. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju IV Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 75. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa
 76. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Pule za period 2015-2019. godine
 77.  Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Sportsko rekreacioni centar Bunarina"
 78. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule