Doneseni akti od 28. veljače do 19. ožujka 2014. godine

Informacija o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 28. veljače do 19. ožujka 2014. godine 1. Odluka o unapređenju poslovnog sustava u Gradu Puli
 2. Odluka o razrješenju i imenovanju voditelja projekta za uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću po normi ISO 27001
 3. Odluka o imenovanju voditeljice projekta za uvođenje sustava upravljanja društvenom odgovornošću po normi IQNet SR 10
 4. Odluka o osnivanju Tima za uvođenje sustava upravljanja društvenom odgovornošću po normi IQNet SR 10
 5. Odluka o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji na području grada Pule za 2014. godinu
 6. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Projekta povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Pule
 7. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Projekta "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama)" na području Grada Pule
 8. Odluka o turističkoj signalizaciji na području Grada Pule
 9. Odluka o ustupanju zemljišta Hrvatskoj elektroprivredi d.d.
 10. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 11. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 12. Odluka o priznavanju statusa člana obiteljskog domaćinstva - čukić-Obradović Vaso
 13. Odluka o sklapanju prethodnog sporazuma između Grada Pule i Miško d.o.o.
 14. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora Grada Pule
 15. Odluka o davanju u podzakup poslovnih prostora - Istra d.d.
 16. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 10 - KAJO GMBH d.o.o. Medulin
 17. Odluka o davanju na uporabu prostorije na kupalištu Stoja u Puli - Plivački klub "Arena"
 18. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 19. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 20. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Šišmiš d.o.o. Pula
 21. Zaključak o prihvatu prijedloga nagodbe - Anton Brajković i Vilma Učeta
 22. Zaključak o organiziranju akcije "Cvijet Gradu 2014" u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i "cvjetnih blagdana"
 23. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena za ugostiteljski objekt caffe bar "Crazy"
 24. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena za ugostiteljski objekt restoran-pripremnica hrane "Mozart"
 25. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena za ugostiteljski objekt "Old City Bar"
 26. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena za ugostiteljski objekt bistro - pizzeria "Ham Njam"
 27. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena za ugostiteljski objekt caffe bar "Irenne"
 28. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli