Doneseni akti od 23. siječnja do 05. veljače 2014. godine

U četvrtak, 06. veljače 2014. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1, održat će se tiskovna konferencija s temom davanja informacije o donesenim aktima Gradonačelnika Grada Pule u razdoblju od 23. siječnja do 05. veljače 2014. godine 1. Odluka o sklapanju Ugovora o najmu stana (sa zaštićenom najamninom) - Maras Marija
 2. Odluka o imenovanju Odbora za utvrđivanje prijedloga imena ulica i trgova na području Grada Pule
 3. Odluka o kupnji suvlasničkih dijelova Penzo Laurette od 1497/3202 dijela nekretnina k.č.br. 3629/51 i k.č.br. 3629/60, obje k.o. Pula
 4. Odluka o kupnji suvlasničkih dijelova Penzo Laurette od 1497/3202 dijela nekretnina k.č.br. 3629/71 k.o. Pula
 5. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Toma Bilić
 6. Odluka o izdavanju tabularne isprave - Turčinović Roža
 7. Odluka o odobravanju dopune djelatnosti i zaključivanju Aneksa II Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 8. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Kandlerova br. 28
 9. Odluka o otkazu Ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 10. Odluka o prijedlogu člana Umjetničkog savjeta Pulskog filmskog festivala
 11. Plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2014. godinu
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za provedbu Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata za 2013. godinu
 13. Zaključak o dopuni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za predstečajne nagodbe
 14. Zaključak o ne prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika - Jozo Gavran, vl. t.o. "Štruca"
 15. Zaključak i izmjeni i dopuni Zaključka o ovlaštenju za plakatiranje
 16. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pula-Pola za 2014. godinu
 17. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
 18. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Rješenja o imenovanju ravnateljice Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula
 19. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu bistro-pizzeria "Dolinka"
 20. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar "Redicool"
 21. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar "City caffe"
 22. Rješenje o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskom objektu caffe bar "Cyber cafe"
 23. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec prosinac 2013. godine